Föreningsinfo

På den här sidan hittar du information om Svinninge samfällighet (SvSF).

För att ta hand om våra vägar, grönområden, badplats m.m. finns Svinninge Samfällighetsförening (SvSF), där du som fastighetsägare i Svinninge tomtområde automatiskt är medlem. En gång per år, vanligtvis i april, samlas samfälligheten till årsstämma. Där behandlas verksamhetsberättelse, och resultat av det gångna verksamhetsåret. Budget för det kommande året beslutas och frågor som rör den gemensamma verksamheten diskuteras. Avgifter beslutas samt styrelse väljs för kommande verksamhetsår. Den årliga avgiften du betalar till samfälligheten som fastighetsägare i Svinninge Samfällighet är till för att täcka kostnader för skötsel och underhåll av vägar, grönområden och andra gemensamma anläggningar inom samfälligheten.