Hamnen

Ny hamnkapten

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet Hamnen (SvSH) har tecknat avtal med WS båt- och brygghantering vad gäller hamnkaptensuppdraget för vår hamn.

Kontaktuppgifter: Weikko Seppälä, telefon 070 7273274, e-mail hamnkapten@svinningebs.se

För mer information se Svinninge Båtsällskaps hemsida/ aktuellt www.svinningebs.se

Styrelsen för Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets hamn (SvSH)

Ordförande Kent Nordström
Ledamot Peter Dahlqvist
Wille Palm
Inga-Britt Karlsson
Suppleant Mats Harms-Ringdahl
Göran Landgren
Marco Beutelrock

Protokoll från Årsmötet 2018 – Ekonomiska föreningen- Hamnen (SvSH

Årsmötesprotokoll SvSH 2018

 

Protokoll från Årsmötet 2017 – Ekonomiska föreningen- Hamnen (SvSH)

Här hittar du årsprotokollet.

Konstituerande möte för ekonomisk föreningen Svinninge hamnen

Svinninge Samfällighet  har en hamnanläggning som omfattar en hamn med 236 båtplatser, ett sliperområde för vinterförvaring av båtar, mastkran samt en klubbstuga. Varje fastighet på Svinninge Tomtområde kan köpa en andel i hamnen och är därmed garanterad rätt till en båtplats. I mån av plats hyr vi gärna ut till icke Svinningebor och externa medlemmar.

Våra gemensamma tillgångar förvaltas av Svinninge Samfällighet vars styrelse ansvarar för drift och skötsel av hamnanläggningen.

Svinninge Båtsällskap (SBS)

Svinninge Båtsällskap är en ideell förening som skall främja båtsporten utövande och medlemmarna har för detta ändamål tillgång till våra hamnanläggningar samt ett ekonomiskt stöd från hamnverksamheten. För att få sommar/vinterplats i hamnen så måste medlemskap tecknas i SBS (300 kr/år). SBS är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) och medlemmar i SBS är därmed också anslutna till SBU och får medlemstidningen Svenskt Båtliv.

SBS medlemmar väljer en styrelse som ansvarar för verksamheten och har vanligen sitt årsmöte i början av maj i samband med sjösättningen. Mer information, sjösättnings- och upptagningslistor mm finns på Båtsällskapets Hemsida.

Båtplats på Strandskoningen

Första etappen av strandskoningen är nu renoverad. Vi har möjlighet att, till medlemmar
i Svinninge Vägförening, hyra ut en plats, för mindre båt, till reducerat pris. Kostnad 600.-
per år.