Valnämnden

Är du intresserad av att delta i styrelsens arbete?  Vänligen kontakta i så fall Claes Lange eller Sören Nygren i valnämnden för mer information.

Claes Lange telefon: 070-836 55 44

Sören Nygren telefon: 073-028 70 45