Våra grönområden

Gröna Gruppen

Gröna Gruppen bildades ursprungligen som arbetsgrupp vid årsstämman 2001 och bestod då av 10 personer. En enkät skickades ut till medlemmarna för att få en uppfattning av hur vi ville utforma vår närmiljö, och i samråd med skogsvårdsstyrelsen togs en skötselplan för grönområdena fram.

Dagens Gröna Grupp samordnar arbetsinsatser inom området på vårens och höstens aktivitetsdagar. Resten av året har vi en Jourgrupp bestående av fastighetsägare som utför akuta arbeten.

Information från Gröna Gruppen

Mars 2014

Årets arbeten på grönområdet bestäms av årsstämman i april, och grundar sig på fastställandet av 2014 års skötselplan.
Löpande arbeten kommer att bestå av fortsatt gallring längs Skepparvägen, detta avsluta 2013 års gallring kring vägarna. Arbetet fortsätter sedan med uppsnyggning och gallring av allmänningar, exempelvis områdesinfarten Svinningevägen – Styrmansvägen, och grönområdena kring Lotsvägen ”puckeln”, samt Matrosvägen. Områdena är inte bestämda i prioritet och kan komma att ändras.

Våra strövområden har mycket god växtkraft. På årsstämman informerar vi om hur vi planerar arbetet med att hålla områdena öppna. De flesta ingångar till strövområdena har vuxit igen, och vissa delar av områdena är rejält igenväxta. Andra behöver mest gallras ur underifrån för att må bra.

Kontaktinformation Gröna Gruppen

Jourgruppen

Alla som vill är välkomna i Jourgruppen. Och om du undrar över något, slå en signal eller kom förbi och säg hej. Eftersom vi inte ronderar området schemalagt är det välkommet med synpunkter eller tips på jobb som behöver utföras. Det är också välkommet med egna insatser, ring och hör om du tycker det verkar behövas.